Lu Silenziu

Ignazio Buttitta

Amu lu silenziu

chi mi fascia lu senziu

e duci si abbannuna supra di mia

c’un suspiru di puisia;

amu lu silenziu

chi mi grapi li vrazza

e mi ncupuna

sutta scialli di rasu

sutta veli e giumma

e mi porta luntanu luntanu

supra pinni di palumma.

Amu li nichi paisi

cu casi furmichi

e strati maisi

si veni lu misi

d’agustu.

di cavudu giustu

ca nuddu passa

e tutti li cosi

parinu pusati

supra na matassa

di cuttuni,

e l’omini

all’umbra e all’ammucciuni

si fannu un pinnicuni,

e dorminu l’animali ntra li staddi

e nun cantanu li gaddi

e nun sonanu li campani

ca li sagristani

puru iddi

addummisciuti comu picciriddi “dominus vobiscum”

si godinu lu friscu

all’umbra santa di li sagristii.

Amu la morti

chi senza scrusciu di porti

trasi dintra li casi

e cu li manu di fata

né vista né tuccata

chiudi l’occhi, la ucca,

e leggia, t’accarizza li capiddi

la frunti, li masciddi,

e ti sicca lu chiantu

e ti fa biancu biancu comu un santu,

e cu li manu ‘ncruci

ti duna tanta luci

e ti grapi li celi

cu na vasata duci comu meli:

amu la morti

la cchiù silinziusa di tutti.

Spernu d’amuri

Di Senziu Mazza

Si menti ‘ntra li iunti di li manu

lu sucu di la vita

quannu vai ppi stringiri

ti resta ‘nciàuru di nenti

e ‘ddi spisiddi

a ‘dduma e ‘stuta

ca brivisciunu riordi

giuvunu sulu a ‘unchiàriti l’occhi

ccu na ghianca ppuiata ‘ntra lu corio

Vardannu ‘ntornu

tra tanti miliardi di pirsuni

nta ‘nmumentu t’adduni

ca si’ ‘ccussì sulu

ca la vita e la morti

parunu cosi inutili,

un gnocu scunchiudutu

ca forsi non diverti

mancu lu Criaturi di lu munnu.

Vagabunna la menti arranca,

acchiana ppi li iauti firmamenti,

e ghina di superbia

attrova e spirimenta cosi ‘ranni,

e chiù s’allarica

chiù niciulu l’omu s’assuttigghia

dintra la sulita

c’alleggiu trasi e camurria

l’arma e corpu svinnuti.

E ‘stu cantu non basta

mancu si ‘ddumi centu canni d’organu

picchì stringennu tutti li palori

nesci ddu stissu ciauru di nenti

e sbauttutu

resti ‘nmenzu a na strata

unni li timpesti di la vita

strazzanu li signa li e ti resta,

siddu lu senti, sulu spernu d’amuri.

Ciureru marbuni russi

Di Dino d’Erice

Ciureru marbuni russi

            supra i munzedda

di sterru

            dû paisi distruttu.

U cori dî picciriddi

            vurricatu

sutta i macerii di casi sdirrupati

è vivu

            mmatula ca u duluri

cci ssiccau l’occhi a li matri

e u ventu

            è senza ciatu.

Un trunzu di malafiura

Di Irene Bonanno

Totò cuntava l’uri e li minuti,

di maritarisi presto iddu spirava,

chi l’occhi di fora avìa nisciuti

pi quantu a Rusinedda iddu taliava.

Talialla sulu, chissu iddu n’avìa

picchì tuccalla... era sulu pinseri!

chi quannu avvicinalla arriniscìa

si prisintava lu carabineri;

so soggira, di vista un li pirdìa,

stava sempri davanti e cuntrullava

e quannu propriu idda nun putìa,

a lu figghiu chiù nicu cumannava:

“T’â stari a lu latu di to soru

e soccu fa Totò, tu mi l’â diri,

chi iddu a Rosa ‘un l’avi a tuccari!

sinnò a jucari un ti ci fazzu iri”.

“Ma talìa chi cosi!” Totò dicìa,

“finu a quannu era zitu a l’ammucciuni,

mi la vasava e forti la strincìa,

ora si ‘ncugnu, mi metti n’ammuttuni”.

‘Nna sira approfittannu di lu fattu

chi si nn’avìa jutu la currenti,

Totò, tuttu cuntenti e surisfattu,

acchiapp’a Rosa senza diri nenti.

Ma la soggira, chi ci liggìa i pinseri,

c’un satu, lesta, fu davant’a Rosa,

chi vi lu dissi era un carabineri,

ma Totò un si n’adduna di la cosa.

Lu scuru durà picca e ci fu luci

e Totò ch’era già tuttu suratu

chi ‘nt’a vuccuzza sucava babbaluci...

si truvà cu so soggira abbrazzatu.

E idda, la gran tutta disgrazziata,

senza diri nenti s’avìa statu,

sucannusi tutta ‘dda vasata

fin’a quannu lu scuru avìa duratu.

Poi ci metti ‘n’angata tantu forti,

s’un si tinìa Totò ‘n terra carìa.

Picchì e accussì caina la so sorti...

era megghiu chi la terra l’agghiuttìa.

Ricordu di Sicilia

di Rosa Vacante

Vogliu fari n ‘accoddu di stu mari

pi quannu mi nni vaju di sta terra,

vogliu fari n’ accoddu di stu suli

pi quannu ritornu nni la neglia!

Vogliu sarbari dintra lu me cori

tutti i biddizzi di sta me Sicilia

e d’immernu quannu nun si vidi celu

ma sulu nevuli e neglia ntunnu ntunnu,

mi nchiudu sulu e grapu lu me cori:

fazzu nesciri poi a picca a picca

tuttu lu suli nchiusu nni l’estati,

si chiudu l’occhi viu lu mari azzurru

l’aranciteddi virdi a la campagna,

li facci cuntenti di l’amici

la casa e la strata chi mi vitti nicu.

Pi nu mumentu ti pari ca si ddà

qualchi lacrima scinni silinziusa

picchì l’ affettu pi la terra unni si nasci

nuddu lu po’ capiri si nun nesci!

U patri

di Francesco Lazzara

Quannu lu suli codda a li muntagni

e sona di lu vespiru a campana,

l’aceddi tutti tornunu a lu nidu

cornu lu patri me torna a la casa.

Chi preju quannu u vidu di luntanu!

Ci curru ncontru cu li vrazza aperti:

mi teni strittu strittu a lu so cori,

bbatti d’amuri forti lu me cori!

Su stimmati li caddi a li so’ mani

e cu li labbra leggiu l’accarizzu,

s’a frunti bagnatedda è di suduri

la fazzu a vasunedda limpiari.

Non sulu linea d’ogni nsignamentu

ma quercia, figghiuleddi, è puru u patri:

Ummira quannu cc’è lu suli forti,

riparu certu ‘n tempu di timpesta.

O Patri d’ogni cosa ginirata

pruteggi puru i figghi senza patri:

si restunu sulitti a la campìa,

si perdunu ntricati nta lu mali!

Ma chi sunnu sti “tangenti ?

Di Joseph Cione

Signuri mei, scusatimi la gnuranza,

ma iu leggiu li giurnali e mi cunfunnu.

Sti “ tangenti,” dicitirni, chi sunnu?

Sentu diri ca sunnu cosi necessarii

ntra lu cunfusu munnu di la pulitica e di l’affari.

Mi dicinu ca c’è cu li duna e c’è cu li pigghia,

accussì comu si fa ‘ntra na famigghia.

Ma allura, chi sunnu cosi di manciari?

Certu ca comu si li passanu ‘ntra d’iddi

parunu ca fussiru nuciddi.

E’ possibili ca sunnu cosi pi gghiucari?

Allura, picchì sunnu accussì cari?

Signuri mei, di miliardi ccà si parra a non finiri,

almenu accussì dicinu all’ENI e puru all’IRI.

lu ‘ntisi diri ca tutti sti tangenti

fannu commudu a puliticanti e dirigenti.

Ma allura, a l’omu onestu chi ci resta?

Li cosi di sempri:

sacchetti vacanti e duluri di testa.

Return to Table of Contents